Administratorem Twoich danych osobowych podanych na formularzu kontaktowym jest firma SIEMPRE z siedzibą w Zamłyniu (32-046), Zamłynie 4. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: biuro@zorganizuj.com lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie przygotowanie odpowiedzi na przesłąną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony intereses Administratora. Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu udzielenia odpowiedzi. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w zakresie obsługi systemów informatycznych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane jako podwykonawcy, na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami. Każda osoba ma prawo dostepu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, oraz ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu na ich przetwarzanie. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem (dane kontakowe powyżej). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.