Choose a package

Podstawowy*

Darmowe

1 ogłoszenie

Standardowe ogłoszenie

90 dni widoczności na portalu

Ograniczone wsparcie techniczne

*Publikacja darmowego ogłoszenia możliwa jest 1x w ciągu 6 miesięcy

 

Standardowe ogłoszenie, widoczne 90 dni